Tsuki to Laika to Nosferatu เมื่อแวมไพร์ทะยานสู่อวกาศ ซับไทย ตอนที่ 1-8

Tsuki to Laika to Nosferatu เมื่อแวมไพร์ทะยานสู่อวกาศ

เมื่อแวมไพร์ทะยานสู่อวกาศ  เรื่องนี้จะเกิดขึ้นในโลกสมมุติ 10 ปีหลังจากสงครามอันยาวนาน โลกได้แบ่งออกเป็นสองประเทศมหาอำนาจคือ สหภาพสาธารณรัฐเซอร์นิตราแห่งตะวันออก และสหราชอาณาจักรอาร์นัคแห่งตะวันตก ซึ่งสองประเทศนี้ต่างได้แข่งขันกันในเรื่องความก้าวหน้าในของเทคโนโลยีการเดินทางในอวกาศ ปี 1960 สหภาพ Premier Gergiev ได้ประกาศโปรเจค Mechtat (Dream) โครงการเกี่ยวกับการบินไปสู่พรมแดนสุดท้ายของอวกาศ ด้วยเหตุนี้ทางสหภาพจึงได้จัดตั้งเมือง Laika 44 สำหรับผู้สมัครที่อยากเข้าร่วมโครงการนี้ แม้ว่าทุกอย่างจะยังถูกเก็บเป็นความลับก็ตาม

เมื่อแวมไพร์ทะยานสู่อวกาศ ซับไทย ตอนที่ 1
เมื่อแวมไพร์ทะยานสู่อวกาศ ซับไทย ตอนที่ 2
เมื่อแวมไพร์ทะยานสู่อวกาศ ซับไทย ตอนที่ 3
เมื่อแวมไพร์ทะยานสู่อวกาศ ซับไทย ตอนที่ 4
เมื่อแวมไพร์ทะยานสู่อวกาศ ซับไทย ตอนที่ 5
เมื่อแวมไพร์ทะยานสู่อวกาศ ซับไทย ตอนที่ 6
เมื่อแวมไพร์ทะยานสู่อวกาศ ซับไทย ตอนที่ 7

เมื่อแวมไพร์ทะยานสู่อวกาศ ซับไทย ตอนที่ 8

Similar Posts